Kort på svenska


Ylioppilaskunnan Soittajat (Helsingfors Universitets Studentorkester) är en fullstor symfoniorkester vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS).

Orkestern inledde sin verksamhet år 1926 och kan anses vara en omedelbar efterföljare till Akademiska Kapellet som grundades redan 1747. Sålunda för YS vidare en 250-årig akademisk orkestertradition.

Unga komponister har funnits i leden och orkestern har uruppfört moderna inhemska verk. Orkestern ordnar egna konserter samt deltar med musik vid akademiska solenna tillfällen.

Varje år i september antas nya medlemmar på basis av provspelning. Vid behov kompletteras orkestern under terminen. YS övar på måndagarna kl. 18–21. Största delen av medlemmarna studerar vid Helsingfors Universitet, eller vid andra högskolor i Helsingfors.