Musiikki palaa Vanhalle ylioppilastalolle


Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalia koskevan kiistan musiikkijärjestöjen jäsenten eduksi. Oikeus totesi järjestöt häätäneen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) rikkoneen sekä omia sääntöjään että lakia.

 

Hallinto-oikeus totesi 28.1. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) toimineen omien sääntöjensä ja lain vastaisesti, kun se tammikuussa 2014 vuokrasi koko Vanhan ylioppilastalon tilausravintolaksi turvaamatta Vanhalla toimivien ylioppilasjärjestöjen asemaa.

 

Hallinto-oikeuden mukaan musiikkijärjestöjen häätäminen ylioppilastalosta rikkoo ylioppilaskunnan säätöjen pykälää, jossa kehotetaan kiinnittämään ”erityistä huomiota Vanhan ylioppilastalon perinteiden säilyttämiseen sekä siellä tapahtuvan ylioppilaskunnan ja eri ylioppilasjärjestöjen toiminnan turvaamiseen” (sääntöjen § 59). Tämän lisäksi hallinto-oikeus totesi, että “asiassa on riidatonta, että musiikkikorporaatiot ovat osa sitä kulttuurihistoriallista ja perinteikästä ylioppilastoimintaa, josta HYY ja Vanha ylioppilastalo ovat laajalti tunnettuja”.

Päätös on lainvoimainen eikä siihen voi hakea muutosta valittamalla.

 

Bisneksen ja kulttuurin ei tarvitse olla ristiriidassa

Oikeuden päätös tarkoittaa käytännössä ylioppilasmusiikkijärjestöjen pikaista paluuta kotiinsa Vanhan Musiikkisaliin jatkamaan toimintaansa entiseen tapaan. Hallinto-oikeuden mukaan HYY ei olisi koskaan saanut vuokrata Vanhaa ravintolatoiminnalle toteutuneessa laajuudessa.

Ylioppilasmusiikkijärjestöjen näkemyksen mukaan ravintolabisneksen ja kulttuuriarvojen ei tarvitse olla ristiriidassa ja tulevaisuuden tavoitteena on hedelmällinen yhteistyö HYY:n ja ravintoloitsijan kanssa.

 

28.1.2015 tekemällään päätöksellä hallinto-oikeus kumosi HYY:n edustajiston 28.8.2013 tekemän päätöksen, jolla se käytännössä lopetti musiikkijärjestöjen Akademiska Sångföreningen, Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat ja Akademiska Damkören Lyran mahdollisuudet jatkaa toimintaansa talon Musiikkisalissa. Nämä järjestöt ja niiden välittömät edeltäjät ovat toimineet Musiikkisalissa Vanhan ylioppilastalon rakentamisesta 1870 saakka.

 

Samassa asiassa HYY:n vireille nostaman häätökanteen käsittely Helsingin käräjäoikeudessa on vielä kesken.

 

Lyhyt kertaus kiistasta

 

HYY päätti häätää Vanhan alkuperäiset musiikkijärjestöt Akademiska Sångföreningenin (AS), Ylioppilaskunnan Laulajat (YL), Ylioppilaskunnan Soittajat (YS) ja Akademiska Damkören Lyranin kotisalistaan vuoden 2014 alussa. Häädön avulla HYY tavoitteli parempia mahdollisuuksia vuokrata Vanhan perinteikkäitä tiloja Royal Ravintolat Oy:lle.

 

Lukuisat kulttuurielämän edustajat, ministerit, kansanedustajat sekä elinkeinoelämän nimekkäät vaikuttajat, musiikki- ja kulttuuriperintöalan toimijat, sekä ylioppilaskunnan entiset vaikuttajat ovat prosessin edetessä ottaneet kantaa Vanhalla ylioppilastalolla toimivien musiikkikorporaatioiden puolesta. Myös tuhannet yksityishenkilöt ovat vedonneet Vanhan musiikkitoiminnan jatkamisen puolesta.

 

Lisätietoa ja dokumentteja jutun taustoista sivustolla www.musiikkikuuluuvanhalle.fi.

 

Lisätietoja:

 

Karita Troberg, puheenjohtaja Ylioppilaskunnan Soittajat Ry (0405645862 / puheenjohtaja@ys.fi)
Asianajaja Olli Kiuru, Lexia Asianajotoimisto Oy, 0407168020, olli.kiuru@lexia.fi